ขายฝากคืออะไร ? (แบบเข้าใจง่าย)

การทำสัญญา ขายฝาก คือ การทำสัญญาเพื่อกู้เงินซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย เพราะผู้กู้เงินจะได้รับการอนุมัติเร็ว นายทุนที่รับทำมักจะให้วงเงินสูงกว่าจำนองค่อนข้างเยอะ และจะไม่ดู Statement ไม่เชคแบลคลิส และเครดิตลูกหนี้ โดยรายละเอียดของสัญญาแบ่งได้เป็น ข้อๆ ดังนี้

 • การทำสัญญาขายฝาก คือ การทำสัญญากู้เงิน ที่ลูกหนี้จะทำการขายบ้านให้กับเจ้าหนี้ แต่มีข้อตกลงกันเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถซื้อบ้านคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้ ตัวอย่างเช่น “(นาย A) นำบ้านพร้อมที่ดิน ไปทำ สัญญา ขายฝาก กับ (นาย B) โดยทำสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี
  ความหมายคือ (นาย A) ทำการขายบ้านพร้อมที่ดินให้กับ (นาย B) โดยถ้าภายใน 1 ปีหลังทำสัญญา หากนายตู่ต้องการซื้อบ้านคืน (นาย B) จะต้องทำการขายให้โดยไม่มีข้อยกเว้น หากพ้น 1 ปีไปแล้ว บ้านพร้อมที่ดินนี้จะถึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ (นาย B) โดยสมบูรณ์
 • การ ทำสัญญา ขายฝาก สามารถทำสัญญาได้สูงสุด 10 ปี
 • หากครบสัญญาแล้ว ผู้ขายบ้านยังไม่พร้อมไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่กำหนดจำนวนครั้ง
 • หากครบสัญญาแล้ว ผู้ขายบ้านยังไม่พร้อมไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาเพิ่มได้นานสูงสุด 10 ปี เช่น ทำสัญญากันไว้ 1 ปี ผู้ขายฝากสามารถขอต่อสัญญา เพิ่มได้อีก 9 ปี
 • สัญญา ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำสัญญา ณ กรมที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 • อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิดสามารถ นำมา ขายฝากได้ เช่น บ้าน ที่ดิน อพาร์ทเมนท์ คอนโด ฯลฯ

ดอกเบี้ย ขายฝาก คิดยังไง ?

ตามกฏหมายแล้วจะใช้คำว่า สินไถ่ หรือราคาซื้อคืน จะต้องกำหนดไว้ตั้งแต่ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน เท่าไรก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน แต่จะต้องไม่เกินราคาขายฝาก + ผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี ยกตัวอย่างเช่น

“(นาย A) นำบ้านพร้อมที่ดิน ไปทำ สัญญาขายฝาก ไว้กับ (นาย B) โดยทำสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี ราคาขายฝากที่ 100,000 บาท แปลว่าเมื่อครบ 1 ปี ราคาไถ่คืนรวมแล้วต้องไม่เกิน 115,000 บาท”

ขณะทำขายฝาก บ้าน ที่ดินเราจะปลอดภัยหรือไม่ ?

สำหรับผู้ขายฝาก ที่กังวลว่าระหว่างที่อยู่ในสัญญา ผู้รับซื้อฝากจะนำบ้านของท่านไปขายต่อนั้น ขอบบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ เพราะตามสัญญาขายฝากแล้ว ผู้รับซื้อฝากจะห้ามนำ บ้าน ที่ดิน ที่อยุ่ในสัญญามาขาย หรือโอนไปให้ผู้อื่นเด็ดขาด! นอกจากจะขายคืนให้ผู้ขายฝากเท่านั้น

แล้วถ้าผู้ซื้อฝากฝ่าฝืน นำบ้าน ที่ดินนี้ไปขายหละ? ถ้าในกรณีนี้ผู้ขายฝาก สามารถเรียกค่าชดใช้ได้เต็มจำนวนราคาขายฝาก สมมุติว่า ทำสัญญากันไว้ที่ 100,000 บาท ก็สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 100,000 บาทครับผม

เมื่อครบสัญญา ติดต่อนายทุน ไม่ได้จะทำอย่างไร ?

สำหรับผู้รับซื้อฝาก บางคน ซึ่งเป็นนายทุนแย่ๆ เล่นตุกติกกับผู้ขายฝาก ครบสัญญา ไถ่ถอนแล้วหนีหาย ติดต่อไม่ได้ ณ จุดนี้ผู้ขายฝากไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะท่านสามารถไปวางเงินไถ่ถอนได้ที่ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ทรัพย์ที่ขายฝากกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านทันที

ซึ่งสำนักงานวางทรัพย์ สามารถติดต่อได้ที่ ต่อไปนี้ ….

 • สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร โทร.02-8875142 – 4
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค หรือประจำศาล
 • ในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค หรือประจำศาลตั้งอยู่ ให้ไปติดต่อกับจ่าศาลของศาลนั้นๆ เพื่อจัดส่งแก่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคดำเนินการ

ข้อควรระวัง ในการทำสัญญาขายฝาก ?

ก่อนทำสัญญา ควรคุยรายละเอียดเรื่องสัญญาได้แก่ วงเงิน, ดอกเบี้ย, การหักดอกเบี้ย, วันทำสัญญา กันอย่างละเอียดให้เข้าใจตรงกัน คุยเผื่อในระยะยาวเรื่องการต่อสัญญา ว่าสามารถทำได้มั้ย จ่ายเงินต้นเพื่อลดดอกเบี้ยได้หรือเปล่า เพื่อความสบายใจกันทั้งสองฝ่าย

สำหรับเรื่องราวของการขายฝาก ยังมีหัวข้อน่าสนใจที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมาย ก่อนคิดที่จะทำสัญญา ติดตามได้ที่ Link ต่อไปนี้เลยครับ..